Om queer*bygd

// nätverk för queer organisering utanför storstan //
queer*bygd är ett nätverk av människor och grupper som arbetar queert/med ickenorm på landsbygd/i ickestortäder eller vill dela, utforska, utveckla, snacka om de queera bygderna vidare.

Tanken med nätverket är att skapa rum för konkreta aktiviteter och vara ett forum för diskussion kring vad ett queert liv på landsbygden, glesbygden, obygden eller på en mindre ort kan vara och innebära.

På vår fbooksida delas aktiviteter vi arrar, saker vi undrar, kontakter vi söker och planer vi vill få snurr på. till exempel.

Inom nätverket finns också ett slags samordnande funktion som styr upp workshops och medverkan i olika bra sammanhang, detta roddas av Stina Nilss och nås via mailadressen: queerbygd@gmail.com.

//välkomna, och tack // tillsammans bryter vi normer:hela landet ska queera//